20140625204104-bo-bang-dai-hoc--chang-cu-nhan-mo-quan-bun-rieu-dat-khach-moneydaily-f-642x290

BỎ BẰNG ĐẠI HỌC, CHÀNG CỬ NHÂN MỞ QUÁN BÚN RIÊU ĐẮT KHÁCH

Chỉ sau 6 tháng kinh doanh, chàng trai khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đã là chủ của một cửa hàng bún riêu đắt khách ngay trung tâm thành…

Read more »